Aktuality

Aktuality

Letní klimatické pobyty v roce 2019:

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám cestou našeho sdružení nabídnout klimatické rekondiční pobyty pro Vaše děti. Na pobyty lze přihlásit děti s diagnosami astma bronchiale, bronchitis obstructiva, alergickou rýmou, atopickým ekzémem, opakovanými záněty horních dýchacích cest a s poruchami imunitního systému. Mnohaleté zkušenosti prokazují, že klimatická změna prostředí je zvláště přínosná právě pro děti s těmito diagnosami. Naše pobyty, díky přítomnosti odborného personálu /lékaře a sestry/, zajištují kontrolu zdravotního stavu, zařazení dítěte do sportovních aktivit, kontrolu  nad podáváním trvale naordinovaných léků a nad způsobem jejich aplikace. Lékaři po pobytu podávají zpětně hodnocení zdravotního stavu dítěte rodičům, případně ošetřujícímu lékaři. Pobyty se konají v lokalitách, které máme ověřené, se zajištěním preventivních opatření potřebných pro alergické děti. Složení stravy by mělo odpovídat doporučením pro stravování školních dětí, s ohledem na možné potravinové alergie. Pokud Vaše dítě má některou z uvedených diagnos, pak je pobyt dotován Ministerstvem zdravotnictví dle přesně určených kritérií. Počet míst je limitován, proto neváhejte a pokud máte zájem, přihlaste své dítě prostřednictvím uvedené přihlášky.

MUDr. Helena Zejdlová-Melicharová
alergologie, Zlín
Komise pro klimatické pobyty SAAD Brno

Dotazy vám mohou být zodpovězeny na tel č. 602 930 313 nebo na adrese:

SAAD
Zahradníkova 2-8
611 41 Brno

e-mail: misase@seznam.cz