SAAD — Sdružení pro alergické a astmatické děti

Sdružení pro alergické a astmatické děti

SAAD je sdružení rodičů, pracovníků ve zdravotnictví a všech, kteří se chtějí podílet na kvalitní informovanosti a pomoci v prevenci a léčbě alergií a poruch imunity v dětském věku.

SAAD spolupracuje s:

 • Ústavy a klinikami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 • Fakultní dětskou nemocnicí v Brně.
 • Dětskou léčebnou se speleoterapií v Ostrově u Macochy.
 • Dětskou léčebnou Miramonte v Luhačovicích.
 • Dalšími léčebnami pro nespecifická onemocnění dýchadel v dětském věku.
 • Dětskými alergologickými organizacemi.
 • Školní tělovýchovnou jednotou ZDAR Brno.
 • Dalšími společenskými organizacemi s obdobným zaměřením, které mají o tuto spolupráci zájem.

Úkolem sdružení je:

 • Rozvíjet spolupráci rodičů dětí postižených astmatem a jinými alergiemi s lékaři.
 • Informovat čtenáře o novinkách v oboru alergologie a imunologie.
 • Umožňovat součinnost mezi organizacemi se stejným zaměřením.
 • Ve spolupráci s lékaři, pedagogy, psychology, sociology a rodiči postižených dětí se podílet na prevenci a léčbě alergií.
 • Používat dotace, členské příspěvky a dary do pobytů v přírodě (včetně speleoterapie), případně výměnných pobytů mimo území ČR, diagnostických pomůcek při léčbě astmatu, na úhradu administrativní agendy, vydávání pravidelných tiskovin s námětem alergie, astma, jejich terapie a prevence.

SAAD je dobrovolná a nevýdělečná organizace, která zve ke spolupráci všechny, kteří nám chtějí pomoci. Dotazy vám rádi zodpovíme každou středu od 16 do 17 hodin na telefonním čísle 541 552 490 nebo na adrese:

SAAD
Zahradníkova 2–8
611 41 Brno

Časopis

Časopis vychází 4× ročně v nákladu 5000 výtisků. Distribuuje se předplatitelům, alergologickým pracovištím, nemocnicím a porodnicím. Obsahuje:

 • Nabídky zimních a letních klimatických pobytů.
 • Nabídky přímořských pobytů.
 • Rubriky na pomoc rodině a škole.
 • Novou rubriku pro matky s novorozenci.
 • Odborné informace.
 • Přihlášku ke členství v SAAD.
 • Informace pro sponzory.

Aktuality

Letní klimatické pobyty

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vám cestou našeho sdružení nabídnout klimatické rekondiční pobyty pro Vaše děti. Na pobyty lze přihlásit děti s diagnosami astma bronchiale, bronchitis obstructiva, alergickou rýmou, atopickým ekzémem, opakovanými záněty horních dýchacích cest a s poruchami imunitního systému. Mnohaleté zkušenosti prokazují, že klimatická změna prostředí je zvláště přínosná právě pro děti s těmito diagnosami. Naše pobyty, díky přítomnosti odborného personálu /lékaře a sestry/, zajištují kontrolu zdravotního stavu, zařazení dítěte do sportovních aktivit, kontrolu  nad podáváním trvale naordinovaných léků a nad způsobem jejich aplikace. Lékaři po pobytu podávají zpětně hodnocení zdravotního stavu dítěte rodičům, případně ošetřujícímu lékaři. Pobyty se konají v lokalitách, které máme ověřené, se zajištěním preventivních opatření potřebných pro alergické děti. Složení stravy by mělo odpovídat doporučením pro stravování školních dětí, s ohledem na možné potravinové alergie. Pokud Vaše dítě má některou z uvedených diagnos, pak je pobyt dotován Ministerstvem zdravotnictví dle přesně určených kritérií. Počet míst je limitován, proto neváhejte a pokud máte zájem, přihlaste své dítě prostřednictvím uvedené přihlášky.

MUDr. Helena Zejdlová-Melicharová
alergologie, Zlín
Komise pro klimatické pobyty SAAD Brno

Letní klimatické pobyty v roce 2016:

 • Přímořský pobyt v Itálii, Lido Adriano - 8. 7. až 24. 7. 2016
 • Bohdalov – RS Astrál – 2. 7. až 16. 7. 2016
 • Staré Město pod Sněžníkem - RS Uničovka – 30. 7. až 13. 8. 2016

Dotazy vám mohou být zodpovězeny pouze v úředních hodinách ve středu od 16 do 17 hod. na tel č. 541 552 490 nebo na adrese:

e-mail: saadbrno@seznam.cz

SAAD
Zahradníkova 2-8
611 41 Brno

Přihlášky

Přihláška ke klimatickému pobytu

Přihláška ke členství v SAAD

Přihlášky lze zaslat na e-mail: saadbrno@seznam.cz

Pokud používáte Windows a nemáte Microsoft Word, můžete si přihlášku ve formátu DOC zobrazit zdarma šířeným prohlížečem od firmy Microsoft. Přihlášku ve formátu PDF lze zobrazit programem Adobe Reader, i ten je zadarmo.